LAVABO BSA-501

1,750,000

Kích thước mặt chậu: 510 x 435 x 185 mm

Kích thước chân treo: 380 x 275 x 310 mm

0869604747